Doç. Dr. Üyesi Serkan DEMİREL
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü