Dr. Öğr. Üyesi Adem KILIÇ
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi F. Deniz ÖZDAMAR
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı