Yönetim Kurulu Üyeleri

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
GÖREVİ UNVANI | ADI SOYADI BİRİMİ
Müdür Doç. Dr. Serkan DEMİREL İcra Sanatları Fakültesi
Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Adem KILIÇ İcra Sanatları Fakültesi
Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi F. Deniz ÖZDAMAR Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Üye Prof. Ruhi KONAK Sanat ve Tasarım Fakültesi
Üye Doç. Pınar TURAN İcra Sanatları Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇELİKCAN Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ebru ATICI Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu