Görsel Sanatlar, Geleneksel Türk Sanatları Kursları

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 2022-2023 güz döneminde kurs ve e-sertifika programları düzenlenecektir. Üniversitemiz akademik kadrosu tarafından verilecek kurslar çeşitli branşlarda, farklı yaş grupları için, yüz yüze ya da uzaktan öğretim programlarını içermektedir. Kursların içerik ve özelliklerine göre katılımcılara, katılım belgesi ya da sertifika verilecektir. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi zorunlu durumlarda, adaylara önceden haber vermek kaydıyla tarih değişikliği yapabilir. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgiler hazırlanan tablolarda yer almaktadır.

Uygulanacak Programlar ve Tanımlar

Görsel Sanatlar, Geleneksel Türk Sanatları Kursları

Sanat, insanın çevresiyle kurduğu ilişkileri olumlu kılan, duygudaşlık ve hoşgörü kazandıran, içindeki yaratıcı gücü ortaya çıkararak kendini özgürce ifade etmeyi sağlayan evrensel bir dildir. Yaşadığımız toplumu, çevreyi daha güzel bir gözle görmemizi sağlayan bu dilin hayatımızdaki yeri her yaşta çok önemlidir. Toplumların geçmişiyle olan bağını kuran sanat, bu yönüyle kültürel devamlılığın en vazgeçilmez araçlarından biridir. Bu kapsamda Üniversitemizde; çocuklar ve yetişkinler için resim eğitimi, Geleneksel Türk Sanatları kapsamında ise tezhip, hat ve kalemişi kurs programları açılacaktır.

Dersin Tanımı: Çocuklar ve yetişkinler için açılacak olan resim eğitimi programında temel tekniklerin hayal gücüyle birleşerek dışa vurumu hedeflenmektedir. Hayalimizdeki resmi çizebilmek için bilinmesi gereken temel teknik bilgilerin dışında, nasıl geliştirileceğine de yer veren programda temelden başlayarak sonraki aşamalara ilerleyen bir yolculuk sizleri bekliyor.

Kursun Adı Süresi Haftalık Ders Saati Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Dönem Ücreti
Çocuklar ve Yetişkinler İçin Resim Eğitimi 12 Hafta 1 15.10.2022 07.01.2023 3000 TL
● 7 yaşından itibaren çocuklar ve yetişkinler için tasarlanmıştır.
● Programda çocukların resimle ilgili temel becerileri kazanmaları, hayal güçlerini sanatla birleştirerek kendilerini ifade etmeye çalışmaları hedeflenmiştir.
● Üniversite kampüsünde ve yüz yüze grup dersleri olarak uygulanacaktır.
● Bir gruptaki öğrenci sayısı en çok 10 olacaktır.
Kursun Adı Süresi Haftalık Ders Saati Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Dönem Ücreti
Tezhip 12 Hafta 3 21.10.2022 13.01.2023 3600 TL
● 18 yaş ve üzeri adaylar kabul edilecektir.
● Programda yazı tezhibi, serbest tasarım ve tezhip sanatında kullanılan tekniklerin öğretilmesi hedeflenmiştir.
● Dersler, Üniversite kampüsünde yüz yüze grup dersi olarak uygulanacaktır.
● Bir gruptaki öğrenci sayısı en çok 10 olacaktır.
Kursun Adı Süresi Haftalık Ders Saati Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Dönem Ücreti
Hat 1 12 Hafta 3 21.10.2022 13.01.2023 3600 TL
● 16 yaş ve üzeri adaylar kabul edilecektir.
● Programda, hat sanatında kullanılan tekniklerin öğretilmesi hedeflenmiştir.
● Dersler, Üniversite kampüsünde yüz yüze grup dersi olarak uygulanacaktır.
● Bir gruptaki öğrenci sayısı en çok 10 olacaktır.
Kursun Adı Süresi Haftalık Ders Saati Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Dönem Ücreti
Kalemişi 12 Hafta 3 21.10.2022 13.01.2023 3600 TL
● 16 yaş ve üzeri adaylar kabul edilecektir.
● Programda, kalemişi sanatında kullanılan tekniklerin öğretilmesi hedeflenmiştir.
● Dersler, Üniversite kampüsünde yüz yüze grup dersi olarak uygulanacaktır.
● Bir gruptaki öğrenci sayısı en çok 10 olacaktır.