Yürütülmüş ve Tamamlanmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü

Prof. Dr. H. Alper Maral Danışmanlığında
Yürütülmüş ve Tamamlanmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

(Yöksis sistemine tanımlanmış olma sıralarıyla) Kasım, 2021

Ahmet Utku Öğüt, “Çağdaş Performatif Sanatlarda Şamanizm Referansları,” Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014 (363466)

Murat Birer, “Müzik Malzemesinde Kültürel Etkileşim Alanları: Osmanlı Dönemi Türk Makam Müziği’nde “Yabancı” Katmanlar ve Yapısal Dönüşümler ,” Haliç Üniversitesi Türk Müziği Anabilim Dalı/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015 (98327)

Orçun Okurgan, “Dans Kompozisyonunda Raslamsallık ve Belirlenmemişlik Öğeleri,” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Sanatları Anabilim Dalı/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015 (425547)

Murat Arcun Tanju, “İmroz Şarkılarının Toplumsal Bellek, Kimlik İfşası ve Ada Kültüründeki Yeri: Milliyetçilik Akımları ve Kıbrıs Olaylarının Gölgesinde Şekillenen Öznel Bir Repertuvar ve Günümüze Uzanan İcra ve Aktarım Pratikleri,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2017 (467567)

Eylem Kaplan, “Caz Doğaçlamasında Melodi Sazlarının Zamansal ve Dokusal Kurgu ve Davranış Modellerinden Hareketle Vokal Doğaçlama Olanaklarının Genişletilmesi. Geleneksel Uygulamalar ve Yeni Yöntemler,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2017 (467568)

Oğan Doruk Şadan, “Senkopasyonun Rolü, Dönüşümleri ve Varyantları: Senkopasyon Algısının Pedagojisi ve Başta Caz Alanı Olmak Üzere Çeşitli Uygulamalarda Senkop Kullanımı,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2017 (467565)

Seher Gül, “Caz Doğaçlamalarında Referans Kullanımı; Sololama Kurgusunda Başka Yapıtlardan Alıntılar, Parafrazlar ve Müzikal Gramer İçi Göndermeler,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2017 (491208)

Hakan Kamalı, “Cazda Statik Form Anlayışına Karşı Geliştirilen Kompozisyon Stratejileri: 20. Yy’ın İkinci Yarısında Dönüşen Müzik Algısı ve Açık Yapıt Kavramı Çerçevesindeki Yenilikçi Üretimler,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2018 (509540)

Yalçın Hasançebi, “Miles Davis’in Elektrikli Enstrümanlara Odaklandığı Projelerinin Caz-Rock Türü Üzerindeki Etkileri ve 1968 Yılı İtibarıyla Davis’in Topluluklarında Yer Alan Müzisyenlerin, Sonrasında, Liderlik Ettikleri Oluşumlara Taşıdıkları, Türe Yön Veren, Kurucu Öğeler,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2018 (509541)

Eylül Biçer, “Çalgı Grupları Arasında Projeksiyon: Kompozisyonal Malzemenin Geniş Çalgı Topluluklarından Gitar Trio’ya Aktarımı,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2018 (509682)

Nedim Ulusoy, “Caz Doğaçlamalarında, Dikey – Yatay Materyaller Arasındaki İlişkilere Örnek Olarak Akorlar Arası Geçişlerde Kullanılan Parti Hareketleri: 1990 Sonrası Kuşaklara Mensup Tenor Saksofoncuların Parti Hareketleri Kullanımları Örneğinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Analitik Çerçevede Bir Formülasyon Denemesi,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2018 (509754)

İsmet Aydın, “Türkiye’deki Caz Müziği Pratiklerinde Folklorik Öğeler: Geleneksel Anadolu Müzik Kültürlerinden Devşirilenlerden Konvansiyonel Stratejiler Ekseninde İcat Edilenlere Yerellikler ve Temsiliyetler,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2018 (509986)

Mustafa Alp, “Caz Müziğinin Temel Bileşenlerinin Yaygın ve Örgün Eğitim Kurumlarında Uygulanmasına Yönelik Stratejik Yaklaşımlar: Etkinlik Örnekleri Üzerinden Bir Analiz ve Değerlendirme Denemesi,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2018 (521413)

Şebnem Akten, “Eşit Aralıklı Tampere Düzen Dışındaki Ses Sistemleri İçin Doku Modelleri. Yeni Bir Repertuar ve Estetik Önerisi,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2018 (527389)

Uğur Baloğlu, “Dijital Teknolojilerdeki Dönüşümlerin, Müzik Üretim, Tüketim ve Paylaşım Pratiklerine Yansımaları: Sosyal Medya ve Mobil Müzik Platformları Üzerinden Bir Değerlendirme Denemesi,” Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018

Pakize Banu Küçük Gülhan, “Dansın Caz Müziği Algısı Üzerindeki Etkisi. Tarihsel Perspektifte Yaşanan Dönüşümler, Evreler ve Temel Referanslar Arasında Castle Çifti’nin Öznel Konumu,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2019

Bilge Günaydın, “Caz Orkestraları İçin Yazılan Müziklerde Dönüşen Doku, Yapı ve Tını İdeali: Tarihsel Süreç İçinde Şekillenen Kompozisyon Anlayışı,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2019

Levent Erim, “Bill Evans Trio’da (1959-61) Görev Dağılımı, Etkileşim ve Eşlik Anlayışı,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2019

Sinan Uçar, “Erken Dönem Aerofonlarda Polygenesis Referansları: Okarina Örneğinden Hareketle Çömlekten Yapılmış Çalgılarda Çoklu Köken İncelemesi,” Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019

Esra Kayıkçı Kamalı, “Scordatura Kavramı Üzerinden Basçılık Nosyonuna Yeni Bir Yaklaşım Önerisi: Standart Düzeneğin Ergonomik Sınırlandırmalarına Karşı Farklı Akort Düzeneklerinin Olanaklarının Araştırılması,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2019

Gülce Özen Gürkan, “Kritik Fikir ve Söylemlerin Kitlelere Empoze Edilmesi ve Benimsetilmesinde Yeni Müzik Öğelerinin Kullanımı: 20. ve 21. Yüzyılda Duysal Unsurların Propaganda Amaçlı İşlevselleştirilme Dinamikleri ve Yeni Müzik Grameri,” Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019

Fidan Doğan, “Geleneksel Kuzey Hindistan Müziği’nde Başlıca Gharānālar: Bölgesel ve Toplumsal Farklılıklar Ekseninde Şekillenen Stil, Üslup ve Performans Pratikleri,” Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019

Ekin Bilgin, “21. Yüzyıl Başında Dönüşen Caz Pratikleri Çerçevesinde Kontrbas İcrasında Benimsenen Yaklaşımlar: Topluluk İçinde Kontrbasa Yüklenen İşlevselliği Eşlikçilik-Solistlik Dikotomisinde Genişleten Temel Öğeler ve Yeni İcra Dinamikleri,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2019

Özgür Turan, “Zaman – Mekân İlişkisi ve Müziğin Plastisitesi Bağlamında Ses Heykelleri Kavramı; Başat Yapıtlar ve Temel Önermeler Üzerinden Yeni Bir Değerlendirme Denemesi,” Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019

Sinan Altıparmak, “Caz Kompozisyonu Öğrencileri İçin Tarihsel Arka Plan Işığında Müzikal Fikirlerin Farklı Stratejilere ve Parametrelere Göre Akış Diyagramları Yoluyla Biçimlendirilmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2020

Dilek Yılmaz, “Musica Totale Kavramı ve Türler Arası Geçirgenliğin Giorgio Gaslini Yapıtındaki İzdüşümleri,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2020

Metin Süner, “Caz Kompozisyonu ve Doğaçlamasına Matematiksel Bir Yaklaşım: Müzikal Materyal Üretme Stratejisi Olarak Ezgisel ve Ritmik Öğelerin Formülize Edilmesi,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2020

Burak Eker, “Folklorik İcra Pratikleri ve Geleneksel Müzik Repertuvarları Üzerinden Kemanın Müzikal İkonografisi: 20. Yüzyıl Müziğinde Kemana Atfedilen Folklorik Kimlikler,” Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2020

Ali Can Arda, “Caz Performanslarında Akış Teorisi ile Farklı Bir Grup Dinamiği ve Performans Tercihleri Geliştirmek İçin Kullanılabilecek Analitik Araçlar,” Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ses Teknolojileri Yüksek Lisans Programı – Caz Modülü, Yüksek Lisans Tezi, 2021

Ali Kazım Doğuş Koç, “2000’ler Popüler Müziğini Küreselleşme, Binyıl Sonu ve Milenyum Paradigmaları Çerçevesinde Yorumlamak: Hegemonya Kalıplarının Dönüşümü Üzerinden Popüler Müziklere Tını İdeali Ekseninde Bir Yaklaşım,” Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzikoloji Ana Bilim Dalı, Müzikoloji Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, 2021