Tez Yazım Kılavuzu

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü

Bu kılavuz, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ) Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü (MGE) kapsamında yürütülecek lisansüstü tezlerin yazım, biçim ve teslimine ilişkin esaslar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz içeriğinde lisansüstü tezlerin biçim, içerik ve nitelikleri konusunda ihtiyaç duyulan açıklama ve örnekler mevcuttur.

MGÜ akademik birikimi ve Enstitü Kurulumuzun tercihleri doğrultusunda, hazırlanacak lisansüstü tezlerinin yazımı için APA (American Psychological Association) ve CMS (Chicago Manual of Style) Dipnot-Kaynakça standartlarının temel alınması kararlaştırılmıştır. Kaynakça teşkili, atıf, alıntı ve dipnotlar konusunda kılavuzda yer verilen örneklerin, bütünüyle müzik ve güzel sanatlar alanlarına uygun nitelikte olması hususuna özel bir önem verilmiş; bu konuda ilk sayılabilecek alan-yazın temelli örneklerin seçimine, titizlik ve hassasiyet gösterilmiştir. Buna ek olarak müzik ve güzel sanatlar alanlarının ses, video, sanat eseri (resim, heykel, fotoğraf, vb.) ve yazma eser gibi temel kaynakları için ihtiyaç duyulabilecek örneklere de kılavuzda yer verilmiştir. Burada ayrı bir başlık halinde ele alınmamış hususlarda, belirtilen standartların kendilerine ait basılı veya çevrimiçi kaynakları esas durumdadır. Bunlara dair ayrıntılı bilgi ve örneklere, ilgili internet sayfaları (www.apastyle.orgwww.apa.orgwww.chicagomanualofstyle.org) üzerinden erişilebilir. Kılavuz ve ilgili diğer belgelerin, Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü internet sayfalarından temin edilmesi mümkündür.