Çalgı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü / Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı
Prof. Dr. Gökhan EKİM
Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı Başkanı