İlke ve Değerlerimiz

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü

 Bilimsel düşünceye ve özgürlüğe değer veren,

 Diyalog ve iletişime açık,

 İnsan haklarına saygılı ve her tür ayrımcılığa karşı,

 İnsani, ulusal ve geleneksel değerlere bağlı,

 Çevre bilinci ve duyarlılığını önemseyen,

 Toplumsal gelişmeye somut katkılarda bulunmayı amaçlayan,

 Alanında saygın ve seçkin bir bilim, sanat ve eğitim kurumu olmayı başarmak ve sürdürmektir.