Mezuniyet İçin Gerekli Evraklar

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
Mezuniyetin kesinleşmesi için öğrencilerin aşağıdaki belgeleri Enstitü Müdürlüğüne teslim etmesi gerekir;

1- Yüksek Lisans/ Doktora/ Sanatta Yeterlik Tezi (3 Baskı ve 2 Cd)

  • Enstitü tez yazım kılavuzuna göre düzenlenmiş tezin 3 (üç) adet ciltli baskısı ve iki adet CD içinde dijital kopyası teslim edilir (imzalı beyan, etik kurul, intihal raporu sonuç sayfası, formlar, patent ve telif hakları izinleri taranarak tez yazım şablonundaki ilgili yerlere yerleştirilmiş olarak).
  • Tezde jüri üyelerinin ıslak imzası bulunmalıdır.
  • CD içerisinde Tezin PDF ve Word formatında ve tek dosya olarak tamamı kaydedilmiş olmalıdır.
  • CD’lerin üzerinde Üniversite, Enstitü, Ana Bilim/Ana Sanat Dalı, tezin adı, hazırlayan öğrenci ile danışmanın adı-soyadı ve referans numarası (Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası) bilgileri yer almalıdır.

2- Tez Veri Giriş Formu (2 Adet)

E-devlet üzerinden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Lisansüstü Tez Veri Girişi sayfasına T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile giriş yapılır. Tezle ilgili bilgiler doldurulur. 2 (iki) adet çıktı alınır ve imzalanır.

3- C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Yabancı uyruklulardan pasaport fotokopisi) (2 adet).

4- Mezuniyet Çıkış İşlemleri Dilekçesi

5- İlişik Kesme Formu

6- MGÜ Öğrenci Kimliği

7- Kütüphane Tez Veri Tabanı Kabul ve İzin Formu