Enstitü Kurulu

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
UNVANI | ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Onur ŞENEL Başkan/Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Barış ERDAL Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Selim TAN Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK Müzikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Abdurrahman TARİKÇİ Müzik Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK Müzik Teorisi Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ahmet FEYZİ Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Aybige DEMİRCİ ŞENKAL Görsel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Raşit Görkem AYTİMUR Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı Başkanı
Prof. Kâzım ÇOKOĞULLU Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı Başkanı
Doç. Dr. Önder ÖZKOÇ Bestecilik Anasanat Dalı (Üye)