Doç. Dr. Önder ÖZKOÇ
onderozkoc@mgu.edu.tr
Dahili: 1559
İcra Sanatları Fakültesi

Doç. Dr. Önder ÖZKOÇ

Bestecilik Bölüm Başkan V.
Bestecilik Bölümü

Çok çeşitli tür, biçim ve çalgı bileşimleri için müzik yazan, yurt içinde ve yurt dışında birçok etkinliğe müziğiyle, davetli konuşmacı olarak davet edilen ve başlıca çalışma alanları makam coğrafyası müziği, Barok öncesi müzik, 20. ve 21. yüzyıl müziği olan Özkoç’un, besteciliğinin yanı sıra modal ve makamsal müzik kültürü temelli eğitim sistemleri üzerine de çalışmaları bulunmaktadır.

Biyografi

Kulağında anne ve babasının söylediği türkülerle büyüyen ve yeni bir ifade arayışında olan besteci / icracı Önder Özkoç müziğini, çocukluk yıllarından itibaren içerisinde bulunduğu Türk Müziği ortamından beslenerek evrilen doğal bir su yolu bulma çabası olarak tanımlar.

Çok çeşitli tür, biçim ve çalgı bileşimleri için müzik yazan, yurt içinde ve yurt dışında birçok etkinliğe müziğiyle, davetli konuşmacı olarak davet edilen ve başlıca çalışma alanları makam coğrafyası müziği, Barok öncesi müzik, 20. ve 21. yüzyıl müziği olan Özkoç’un, besteciliğinin yanı sıra modal ve makamsal müzik kültürü temelli eğitim sistemleri üzerine de çalışmaları bulunmaktadır.

Erzurum, Kars ve Konya kültür çevresiyle yetişen Özkoç, 1996-2000 arasında Hacettepe Üniversitesi İktisat (ing.) ve 2000-2008 arasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Sanat Dalı’nda öğrenim gördü. Konservatuvara girmeden önce müzikal olarak kendi kendini yetiştiren Özkoç, konservatuvarda önce Sevgi Ünal ile ardından uzun süre Serdar Muhatov ile bestecilik çalıştı. Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik çalışmalarını ise kompozisyon alanında Turgay Erdener ile Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. 2000-2021 arasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Sanat Dalı’nda dersler veren Özkoç, 2021’den itibaren Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi Kompozisyon ve Şeflik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.ozkoconder.com