Tarihçe ve Tanıtım

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı kanunla kurulmuştur.

2019-2020 Güz döneminden itibaren, İcra Sanatları Fakültesine bağlı olarak Çalgı Eğitimi ve Ses Eğitimi Yüksek Lisans programlarıyla birlikte, Müzikbilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde var olan Müzik Teorisi, Müzikoloji ve Müzik Teknolojileri bölümlerinin her biri için müstakil Tezli Yüksek Lisans programlarına etkinlik kazandırılmıştır. 2020-2021 Güz Döneminden itibaren ise Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesine bağlı olarak Müzik Eğitimi ve Görsel Sanatlar Eğitimi Yüksek Lisans programlarına etkinlik kazandırılmıştır.

Enstitümüz bünyesinde faaliyette bulunan tüm lisansüstü eğitim programları, bilimsel ve sanatsal araştırmalar temelinde ülke birikimine somut katkılar sağlama vazifesini, üstün bir sorumluluk anlayışıyla yerine getirmektedir.