Enstitü Yönetim Kurulu

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
UNVANI | ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Onur ŞENEL Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Barış ERDAL Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Selim TAN Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. İlker Deniz BAŞUĞUR Üye
Doç. Sevinç KÖSEOĞLU ULUBATLI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Serkan DEMİREL Üye