Doç. Sevinç KÖSEOĞLU ULUBATLI
sevinculubatli@mgu.edu.tr
Dahili: 1554
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Doç. Sevinç KÖSEOĞLU ULUBATLI

Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Biyografi

1980 yılında Akşehir’de doğdu.

2001-2005 yıllarında Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde tamamladı.

2006 yılında Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Seramik Eğitimi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2008 yılında Barn Workshop Craft and School’dan bir yıl seramik eğitimi almak için aldığı davet üzerine çalışmalarına Amerika’da devam ederken 2008–2010 yılları arasında Harvard Üniversitesi- Seramik Bölümünde öğrenci olarak ve daha sonra Uluslararası Misafir Sanatçı Programında seramik çalışmalarına devam etmiştir.

2013 yılında Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalında tamamlamıştır.

2019 yılında Sanatta Yeterlik Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalında tamamlamıştır.

2006 yılında Turgut Pura Vakfı Heykel Yarışmasında Mansiyon Ödülü, 2011’de 2.Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Yarışmasında Mansiyon Ödülü ve 2016’da 5. Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Yarışmasında Mansiyon Ödülü almıştır.

İki kişisel sergi ile ulusal ve uluslararası birçok sergi-sempozyum-çalıştay ve bienallerde çalışmaları ile yer almıştır.

2006 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladığı Gazi Üniversitesinin 2018 yılında adının değişmesi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Tasarımı Bölümünde çalışmış olup 2021 yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Doç. Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sanat yolu ile toplumsal farkındalık yaratmak üzere, çoğunlukla seramik enstalasyon olarak izleyici ile buluşan çalışmalarının özünde, toplumsal kimlik arayışında özgürlüğünün sınırlarını sorgulatmak istediği kadının, toplumdaki yeri sorgulanmaktadır. İnsanın doğayı yok etmediği bir dünya anlayışının sorgulandığı son dönem çalışmalarında ise, doğanın yeniden doğumu için tohum kavramını irdelemektedir.