Mevzuat

Personel Daire Başkanlığı

YÖK Kararları

1416’lı Öğretim Elemanı Hakkında YÖK Kararları

1416 Atamalarda Doktora Denklik Aranmaması Hakkında Karar (24.02.2022)

1416 Lisansüstü Eğitimde Geçen Süreler Hakkında MEB Görüşü (09.05.2014)

1416 Lisansüstü Eğitimde Geçen Sürenin Hesaplanması Hakkında BUMKO Görüşü (13.01.2015)

1416 S.K. Uyarınca 2016 Öncesi Yurt Dışına Gönderilen ve Yüksek Lisans Mezuniyetiyle Dönenlerin Atanması Hakkında Karar

1416 Sayılı Kanun Kapsamında İstihdam İşlemleri (Başvuru ve İstihdam Süreleri Hakkında) (07.08.2023)

1416 Sayılı Kanun Uyarınca Atamalar Hakkında Danıştay Kararı

1416’lı Atamalarda Mahkeme Kararlarının Uygulanması Hakkında Karar (26.10.2020)

1416’lı Öğretim Elemanlarının Mecburi Hizmet Devri Hakkında (05.04.2023)

1416’lıların Devir İşlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Uygun Görülmesi Gerektiği Hakkında Karar (05.04.2023)

1416’lıların Kriterleri Taşıması Halinde Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanabileceği Hakkında Karar (18.06.2021)

Halen Öğretim Elemanı Olan 1416’lıların Doktor Öğretim Üyesi Atanamayacağı Hakkında Karar (02.07.2021)

Tazminatlı Duruma Düşen 1416’lıların Atanması Hakkında Karar (02.11.2022)

Tezsiz Yüksek Lisans Mezunu 1416’lıların Atamaları Hakkında Karar (27.03.2013)

Üniversite Adına Gönderilen 1416 Bursiyerlerinden YL ve Doktora Eğitimini Tamamlayamayanların Atanamayacağı Hakkında Karar (26.07.2022)

YLSY Burs Koordinatörlüğü Görevleri Hakkında Karar (26.07.2017)

 

2547 Sayılı Kanun Uyarınca Görevlendirmeler Hakkında YÖK Kararları

39. Madde İle Birkaç Gün Görevlendirilenlere Verilecek Ders Ücreti Hakkında Karar (16.06.2016)

50d Araştırma Görevlilerinden Yurtdışı Görevlerinde Kefalet Senedi Alınmasının İptali Hakkında Karar (14.02.2014)

2547 S.K. 38. Madde İle Sürekli Olarak Görevlendirilenlerin İdari Görev Alamayacağı Hakkında Karar (17.04.2013)

2547 S.K. 40b Maddesi İle Görevlendirilenlerin İdari Görev Alabileceği Hakkında Karar (15.09.1994)

2547 S.K. 40b Maddesi İle Görevlendirilenlerin Üniversitelerine 40d Maddesi İle Görevlendirilemeyecekleri Hakkında (11.12.2015)

2547 S.K. 40b Maddesi İle Vakıf Üniversitelerinde Görevlendirmeler Hakkında Karar (31.12.2008)

Kamu Kurum Kuruluşları ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Yönetim ve Denetim Organlarında 2547 S.K. 38. Madde İle Görevlendirme Yapılması Hakkında Karar

Rektörlerin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görev İzinleri Hakkında Karar (04.07.2018)

Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi Hakkında Karar (13.10.2014)

 

Akademik Kadro Uygulamaları Hakkında YÖK Kararları

2022 Üniversitelere Kadro Kullanımı Yetki Devri Hakkında Karar

Akademik Kadro İlanlarında Dikkat Edilecek Hususlar (11.04.2023)

Asgari Kadroların 31.12.2023’e kadar Aktarma İzni Yetki Devri Hakkında Karar

Asgari ve Norm Kadro için YÖK İzni Alınması Hakkında Karar (20.02.2019)

Birimlerin Kapatılması Birleştirilmesi Dışında Dolu Kadro Aktarımları Hakkında Karar (05.03.2007)

Boşalan Kadroların Rektörlüğe Çekilmesi Hakkında Karar (13.03.2019)

Diğer Dolu Kadro Aktarımı Usul Hakkında Karar (05.03.2007)

Dolu Kadro Aktarımları Hakkında Karar (08.02.2010-Ek Karar)

Dolu Kadro Aktarımları Hakkında Karar (24.12.2008)

Enstitü ve Servis Dersi Veren Birimlerin Asgari Kadro Sayısı Hakkında Karar (29.11.2018)

Norm Kadro Sunumu

Norm Kadro Yönetmeliği Hakkında Karar (07.11.2018)

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadro Aktarımları Hakkında Karar (22.06.2023)

 

Araştırma Görevlileri Hakkında YÖK Kararları

33a Maddesi Uyarınca Görev Yapanlar Hakkında Yurt Dışında Öğrenim Yapılabilecek Üniversiteler Listesi (21.11.2022)

50d Araştırma Görevlileri İle İlgili Ek 38. Madde Uygulama Esasları Hakkında Karar (18.11.2022)

50d Araştırma Görevlilerine Salgın Nedeniyle Ek Süre Verilmesi Hakkında Karar (16.04.2020)

50d Araştırma Görevlilerine Salgın Nedeniyle Ek Süre Verilmesi Hakkında Karar (20.07.2020)

50d Araştırma Görevlilerinin Doktora Kayıtları ve YDS Şartı Hakkında Karar (02.09.2020)

50d’den 33a’ya Geçişe İlişkin Usul ve Esaslar (03.03.2023)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Salgın Nedeniyle Kayıt Dondurma Hakkında Karar (31.03.2020)

2547 S.K. 33a Maddesine Geçirilen Araştırma Görevlilerinin 2547 S.K. 35. Madde Görevlendirilmeleri Hakkında Karar (23.01.2018)

2547 S.K. 33a Maddesine Geçirilen Araştırma Görevlilerinin 2547 S.K. 35. Madde Görevlendirilmeleri Hakkında Karar 2 (09.03.2018)

2547 S.K. 35. Madde Uyarınca Geçici Kadro Tahsisi Hakkında Karar (27.01.2023)

2547 S.K. Ek 38. Maddenin Uygulanması Hakkında Karar (01.01.2018 Sonrası) (15.11.2017)

Araştırma Görevlilerinin 2547 S.K. 35. Madde İle Görevlendirilmesi Hakkında Karar (22.11.2019)

Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitimi Hakkında Karar (2023)

Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitimleri Hakkında Karar (50d den 33a ya Geçenler) (26.07.2023)

Lisansüstü Eğitim Azami Süreleri Hakkında Karar (07.08.2015)

Lisansüstü Eğitim Azami Süreleri Hakkında Karar (13.06.2016)

Lisansüstü Eğitim Azami Süreleri Hakkında Karar (16.10.2017)

Lisansüstü Eğitim Azami Süreleri Hakkında Karar (20.09.2019)

Lisansüstü Eğitim Azami Süreleri Hakkında Karar (25.05.2017)

Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri Usul ve Esasları Hakkında Karar (14.04.2017)

ÖYP, Öncelikli Alan ve 50d Araştırma Görevlilerinin 2547 S.K. 35. Madde İle Görevlendirmeleri Hakkında Karar (25.10.2019)

ÖYP’li Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitim Başvuruları Hakkında Karar(19.08.2021)

Sağlık, Mazaret İzni Nedeniyle Ek Azami Süre Verilmesi Hakkında YÖK Görüşü

Tez Düzeltme Süreleri Hakkında Karar (25.10.2019)

Tez Düzeltme Süreleri Hakkında Karar (28.05.2019)

 

Dekan Ataması Hakkında YÖK Kararları

Dekan Adayı Önerileri Hakkında Karar (02.02.2017)

Dekan Adayı Önerilerinde Gönderilecek Formlar Hakkında Karar (31.08.2015)

Dekan Atama ve Vekâleten Görevlendirme Hakkında Karar(27.06.2019)

 

Diğer Hususlarda YÖK Kararları

2547 S.K. 60. Madde (b) Fıkrasının Uygulanması Hakkında 15.04.2009 Sayılı Kararın (ç) Maddesi İptali Hakkında (12.06.2015)

2547 S.K. 60. Madde (b) Fıkrasının Uygulanması Hakkında Karar (29.01.2008)

2547 S.K. 60. Madde (b) Fıkrasının Uygulanması ve Kadro Kullanım İzni Alınması Hakkında Karar (15.04.2009)

Disiplin Kurullarında Sendika Temsilcisinin Bulunması Hakkında Karar (07.10.2015)

Disiplin Soruşturmaları Hakkında Karar (30.11.2015)

Disiplin Suçu Nedeniyle Yönetim Görevinden Ayırma Hakkında Karar (30.05.2012)

Doçent Kadrolarının Ek Göstergeleri Hakkında Karar (03.05.2023)

Doçent Unvanı Alan Ama Kadroya Atanamayan Öğretim Üyelerinin Akademik Hakları ve Ek Ders Ücretleri Hakkında Karar (18.05.2016)

Doçent Unvanı Alan Ama Kadroya Atanmayan Öğretim Üyelerinin Hakları Hakkında Karar (09.05.2008)

Fakülte-Fakülte Yönetim Kurulu Oluşturulamaması Hakkında Karar (09.08.2012)

İdari İşlemlerde Dava Açma Sürelerinin Bildirimi Hakkında Karar (20.04.2022)

Öğretim Üyesi Yaş Hadleri Hakkında Karar (05.06.2012)

Program Açma Asgari Öğretim Elemanları Arasında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Hakkında Karar (05.04.2019)

Üniversitelerin Mevzuat Hazırlayabileceği Hakkında Karar (2009)

Yurtdışı Unvan ve Diploma Belgeleri Hakkında Karar (17.06.2020)

 

Mecburi Hizmet Devri Hakkında YÖK Kararları

1416’lıların Mecburi Hizmetleri Hakkında MEB Yazısı (18.01.2016)

2547 S.K. 35. Madde Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Başlama Zamanı Hakkında Karar (08.04.2021)

2547 Sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Kapsamında Yapılan Mecburi Hizmetin Devri Hakkında Karar (25.02.2015)

Sağlık Mazeretine Dayalı Mecburi Hizmet Devri Hakkında Karar (22.02.2023)

Sigortalı Çalışan Eş Durumu Nedeniyle Mecburi Hizmet Devri Hakkında Karar (24.11.2015)

 

Öğretim Görevlileri Hakkında YÖK Kararları

Öğretim Görevlilerinin Ortak Zorunlu Dersler Dışında Verebileceği Dersler Hakkında Karar

 

Öğretim Üyesi Atamaları Hakkında YÖK Kararları

2022 Yılı Öğretim Üyesi Temininde Güçlük Çekilen ve Öğretim Görevlisi İstihdam Edilebilecek Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler (Ek Karar)

2022 Yılı Öğretim Üyesi Temininde Güçlük Çekilen ve Öğretim Görevlisi İstihdam Edilebilecek Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler (Nisan 2022)

2022 Yılı Öğretim Üyesi Temininde Güçlük Çekilen ve Öğretim Görevlisi İstihdam Edilebilecek Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler

2023 Yılı Öğretim Üyesi Temininde Güçlük Çekilen ve Öğretim Görevlisi İstihdam Edilebilecek Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler (Mayıs 2023)

Öğretim Üyesi İlan Şartları Hakkında Karar (18.02.2016)

Öğretim Üyesi İlanlarının Bilimsel, Objektif ve Denetlenebilir Olması Hakkında Karar (10.07.2013)

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Atamaları Hakkında YÖK Kararları

2 Yıl Tecrübe ile ALES Muafiyeti Hakkında Karar (2023)

4 Yıl Tecrübe ile ALES Muafiyet Hakkında Karar (2023)

2022 Yılı öğr. Üyesi Temininde Güçlük Çekilen ve Öğr. Gör. İstihdam Edilebilecek Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler (Ek Karar)

2022 Yılı öğr. Üyesi Temininde Güçlük Çekilen ve Öğr. Gör. İstihdam Edilebilecek Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler

2023 Yılı öğr. Üyesi Temininde Güçlük Çekilen ve Öğr. Gör. İstihdam Edilebilecek Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler

Ek 38. Madde Uygulama Esasları Hakkında Karar (21.11.2022)

Evrak Eksikliği Nedeniyle İlana Başvurusu Reddedilenler Hakkında Karar (26.11.2008)

Merkezi Yabancı Dil Sınavı Hakkında Karar (06.02.2017)

Mezuniyet ve Öğrenci Belgeleri Hakkında Karar (28.11.2016)

Öğretim Elemanı Giriş Sınavlarında Puan Barajı Getirilmemesi Hakkında Karar (10.10.2008)

Öncelikli Alanlarda Arş. Gör. Kadrolarına Atananlara İlişkin Usul ve Esaslar Değişikliği Hakkında Karar

Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Hakkında Karar (22.03.2016)

Yüksek Lisans Mezunlarından Tecrübe Şartı Aranmaması Gerektiği Hakkında Karar (08.01.2009)

 

Sözleşmeli ve Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanları Hakkında YÖK Kararları

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı Çalıştırılması Usul ve Esaslar Hk. (19.12.2022)

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (19.02.2022)

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik (29.08.2023)

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Özgeçmiş ve Formun Gönderilmesi (09.05.2023)

Doktora Derecesine Sahip Türk Veya Yabancı Uyruklu Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmeleri hk. ( 2547-Ek 46)

 

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Hakkında BKK Kararı YÖK Kararları

Birden fazla vatandaşlık ve Türk vatandaşlığı olanların çalıştırılması Hakkında Karar (02.10.2014)

Çalışma İzni Muafiyeti Başvuru Belgeleri Hakkında Karar (22.05.2023)

Çalışma İzni Muafiyeti Başvuru Süreleri Hakkında Karar (22.05.2023)

Çalışma İzni Muafiyeti Başvuruları Hakkında Karar (13.02.2023)

Yabancı Uyruklu Çalışma Ön İzni (01.10.2021)

Yabancı Uyruklu Çalıştırılması Hakkında Genelge (04.08.2020)

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalışma İzni Hakkında Karar (10.07.2014)

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Hakkında Usul ve Esaslarda Düzenleme (30.11.2021)

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılmasında Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Karar (13.10.2009)

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Pasaport Süreleri Hakkında Karar (14.12.2014)

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Tekliflerinde İstenen Yayın Sayısı Bilgisi Hakkında Karar (31.08.2021)

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Ücretleri Hakkında Karar (19.09.2019)

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı Olamayacağı Tez Danışmanı Olabileceği Hakkında Karar (03.08.1999)

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri Hakkında Karar (13.10.2014)

Yabancı Uyruklu Ücret Tespiti Hakkında Karar (23.09.2022)

Yabancı Uyruklu Ücret Tespiti Hakkında Karar (25.07.2023)

YÖK Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Hakkında Usul ve Esaslara Uyulması Hakkında Karar (2020).