Alev KORUK

Akademik Personel Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü

Bedrettin KABAK

İdari Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü

Şükrü DUMAN

Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü

Şükrü DUMAN

Disiplin Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü
Esme DONAT

Esme DONAT

Şef
Bayram HANCI

Bayram HANCI

İdari Personel Şube Müdürlüğü
Bilgisayar İşletmeni

Hediye ŞAHİN

İdari Personel Şube Müdürlüğü
Memur

Ziya Murat ÖZGÜL

Akademik Personel Şube Müdürlüğü
Büro Personeli

Sevda BALTA

Sekreterya
Sürekli İşçi