Formlar

Personel Daire Başkanlığı

Akademik Formlar

AK-1 Akademik Personel Yurtiçi-Yurtdışı Görev Talep Formu

AK-2 Yurtdışı Görev Dönüşü Faaliyet Formu

AK-3 Öğretim-Araştırma Görevlisi İlanı Başvuru Formu

AK-4 Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Formu

AK-5 Öğretim-Araştırma Görevlisi Başvuru ve Atama Dosyası Kontrol Formu

AK-6 Öğretim Üyesi Başvuru ve Atama Dosyası Kontrol Formu

AK-7 Uzun Süreli Görevlendirmeler İçin Kefalet Senedi Formu

AK-8 Ders Görevlendirme Tablosu

AK-9 Öğretim Üyesi Atama Jüri Üyesi Ücret Talep Formu

AK-10 Görev Süresi Uzatım Talebi Formu

AK-11 İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Belgeleri Gösterir Tablo

AK-12 Yabancı Uyruklu Personel Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

AK-13 Yabancı Uyruklu Personel İçin Açık Kimlik Formu

AK-14 Yabancı Uyruklu Personel İçin Vize Talep Formu

AK-15 Öğretim-Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Komisyon Kararı Formu

AK-16 Öğretim-Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Komisyon Kararı Formu

AK-17 Öğretim-Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Puantaj Tablosu

AK-18 Yabancı Uyruklu Personel İçin Tip Sözleşme

AK-19 Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı Cevap Kağıdı Formu

AK-20 Dekan Adayı Bilgi Formu

AK-21 Mecburi Hizmet Devri İçin Form A

AK-22 Mecburi Hizmet Devri İçin Form A1 (Eş için)

AK-23 Mecburi Hizmet Devri İçin Form B

AK-24 Jüri Üyesi Kargo Bilgi Notu Formu

AK-25 Atanma Talep Dilekçesi

AK-26 31. Madde Ders Görevlendirme Başvurusu Formu