Sık Sorulan Sorular

Personel Daire Başkanlığı

31. Mal Bildirimi hangi durumlarda verilir?

Üniversitemize atanırken göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda ayrıca sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimlerini yenilemeleri zorunludur. İlgililer Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen hallerde Mal Bildirimlerini görev yaptıkları Birime teslim ederek, Birimler yazı ile Personel Daire Başkanlığına göndermelidir.

 

32. Kimler hususi damgalı (Yeşil) Pasaport alabilirler?

5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun 14’üncü maddesinde yer alan kişilere (birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine) 10 yıl süreli olarak verilir.

33. Hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) alabilmek için istenilen belgeler nelerdir?

 Çalışanlar (kendisi/eş ve çocukları için):

Personel Daire Başkanlığı web sayfasında bulunana formlar kısmında yer alan formu doldurup imzalayarak (önlü/arkalı yazdırılmalıdır.) Personel Daire Başkanlığına iletir. Rektörlükte yetkili amirce onaylanan ve mühürlenen form aynı gün yada bir sonraki gün ilgiliye teslim edilecektir.

İlgililer, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat için Pasaport Talep Formu, Nüfus Cüzdanı ve 2 adet (Biyometrik özelliklere sahip) fotoğraf, varsa mevcut pasaportları ile İl Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek işlemi tamamlarlar. Formların geçerlilik süresi 60 gündür.

 Emekliler/Ayrılanlar (kendisi/eş ve çocukları için):

Üniversitemizden emeklilik veya müstafi, çekilme ve istifa gibi sebeplerden dolayı ayrılmış olan kişiler Başkanlığımıza bir dilekçe ile müracaat ederler, Başkanlığımızdan alacağı Emekli veya ayrıldığı (Müstafi, Çekilme, İstifa) tarihteki kadro derecesini gösteren belge ile İl Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek pasaport alma/yenileme işlemini tamamlarlar.

34. Hizmet damgalı (Gri) pasaport alabilmek için nereye müracaat etmem gerekir?

Yurtdışında görevlendirilmesi Rektörlük tarafından uygun görülen öğretim elemanları görevlendirme evrakları ile birlikte, Personel Daire Başkanlığı web sayfasında bulunana formlar kısmında yer alan formu doldurup imzalayarak (önlü/arkalı yazdırılmalıdır.) Personel Daire Başkanlığına iletir. Rektörlükte yetkili amirce onaylanan ve mühürlenen form aynı gün yada bir sonraki gün ilgiliye teslim edilecektir.

İlgililer, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat için Pasaport Talep Formu, Nüfus Cüzdanı ve 2 adet (Biyometrik özelliklere sahip) fotoğraf, varsa mevcut pasaportları ile İl Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek işlemi tamamlarlar. Formların geçerlilik süresi 60 gündür.

35. Kurumda çalıştığıma dair görev belgesi görev almak istiyorum. Ne Yapmalıyım?

Görev/Çalışma belgesi almak isteyen Üniversitemiz akademik personellerinden Rektörlük kadrosunda görev yapanlar Personel Daire Başkanlığına, diğer birimlerde görev yapanlar ise görev yaptıkları birimlerine başvuruda bulunarak görev belgesi alabilirler. Ancak görev belgesinin verileceği kurum tarafından en üst amir onaylı olarak talep edilmesi durumunda Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

Üniversitemiz idari personelleri ise taleplerini Personel Daire Başkanlığına bildirmelidirler.

36. Hizmet Belgesi almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Üniversitemizde görev yapmakta olan akademik/idari personelimizin onaylı hizmet belgesi için Personel Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir. Birçok kurum/kuruluş barkodlu e-devlet çıktısını kabul ettiği için ilgililerin belgeyi verecekleri kuruma e-devlet belgesi kabul edilip edilmediğini sorarak kabul ediliyorsa e-devlet hesabından alınan ‘HİTAP HİZMET DÖKÜMÜ’ belgelerini sunması da mümkündür.

37. Üniversitenizde yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak görev yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak görev alma ile ilgili taleplerin ilgili birimlere yapılması gerekmektedir. İlgili birimler tarafından talepler, 2547 sayılı Kanun’un 34. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin BKK ve Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’nın Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esasları gereğince değerlendirilerek birimin ihtiyaçları doğrultusunda uygun görülenler Rektörlüğe iletilmektedir.

38. Çift vatandaşlığa sahip olanlar yabancı uyruklu olarak çalıştırılabilir mi?

5718 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin b bendinde “Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk vatandaşı olmaları halinde Türk hukuku uygulanır” hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlardan aynı zamanda Türk Vatandaşı olanlar yabancı uyruklu statüde çalıştırılamaz. Yabancı Uyruklu iken yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elamanı olarak görev yapanlardan Türk Vatandaşlığına geçenlerin sözleşme süreleri bitiminde görevlerine son verilir.

39. Yabancı Dil Tazminatı almak istiyorum/Yabancı Dil Puanımı yükselttim. Ne Yapmalıyım?

Yabancı Dil Tazminatından sadece YDS sınavından 70 ve üstü puan alanlar faydalanabilirler.

Yabancı dil tazminatı talep eden Üniversitemiz akademik personellerinden Rektörlük ve Enstitü kadrosunda olanlar yabancı dil belgeleri ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer birimlerde görev yapanlar ise görev yaptıkları birime başvuruda bulunabilirler.

Üniversitemiz idari personelleri ise taleplerini Personel Daire Başkanlığına bildirmelidirler.

40. Akademik Teşvik Ödeneğinden faydalanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Akademik Teşvik Ödeneği Başvurularına ilişkin takvim üniversitemiz web sayfasında durulmakta ve takvim Rektörlükçe Birimlere yazı ile bildirilmektedir. Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanları web sitemizdeki duyuruda yer alan yönlendirmeleri takip ederek başvuruda bulunabilirler.