Sık Sorulan Sorular

Personel Daire Başkanlığı

41. 4/B Sözleşmeli Personel alımında mülakat, yazılı veya sözlü sınav var mı?

Üniversitemize 4/B Sözleşmeli Personel alımımızda mülakat, yazılı veya sözlü sınav yapılmamaktadır. İlgili yılın KPSS puan türünden yapılan ilan nitelikleri çerçevesinde belirtilen şartların taşınması halinde KPSS Puan sıralamasına göre atamalar yapılmaktadır.

 

42. Sözleşmeli Personel olarak göreve başladığımda unvanım ne olacak?

Sözleşmeli personel alım ilanında belirtilmiş olan unvanlardan hangisine başvurulmuşsa, belirtilen kriterler çerçevesinde başvurulan pozisyon ve unvanda atamalar gerçekleştirilmektedir.

43. Sözleşmeli Personel olarak göreve başladığımda ne kadar maaş alacağım?

Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin 3. bendine göre; sözleşmeli personel ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminat miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenir. Sözleşmeli personelin maaş miktarları Üniversitemiz tarafından değil mevzuat gereği Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından kadro ihdası ile birlikte unvan bazında belirtilmiş olan ücret tarifesi üzerinden belirlenmektedir.

44. Sözleşmeli Personel olarak göreve başladığımda kadrolu mu sayılırım?

Sözleşmeli personelin atanmaları, terfi, maaşlarına ilişkin temel kurallar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesinde düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşmeyle çalıştırılmasına karar kılınan, işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

45. Sözleşmeli Personel olarak çalışmam durumunda yıllık izin hakkım var mı?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 9. maddesinde “… kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir. Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.” hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, 154 seri no’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu mevzuat hükmüne göre; sözleşme süresinden önce herhangi bir kamu kurumunda bir yıllık hizmeti var ise devlet memurluğunda bir yılını doldurmuş memur gibi sayılmak suretiyle 20 (yirmi) günlük izin hakkı bulunmaktadır.

Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda 10 (on) günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.

46. Sendika üyesi Sendika Toplu Sözleşme İkramiyesini ne zaman alır?

Sendika üyesi olup, maaşından üyelik aidatı kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında maaşları ile birlikte toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. İlgili madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

47. Maaşımda eş, çocuk yardımından yararlanmak/yararlanmamak istiyorum?

657 sayılı kanuna tabi Kamu personellerinin (Akademik, idari ve 4B sözleşmeli personel) e-devlet üzerinden aile durum-yardım bildirim formunu doldurması gerekmektedir. Bunun için www.turkiye.gov.tr sitesinden e-devlet şifreniz ile sisteme girdikten sonra arama kısmından “Kamu Personeli Aile Bildirimi” yazarak ilgili modüle giriniz. Açılan pencerede “Uygulamaya Git” düğmesine basınız. 5 saniye sonra “Aile Yardımı ve Aile Durum Ekranına bağlanacaksınız. Eğer bir değişiklik varsa Yeni Bildirim Oluştur düğmesine bastıktan sonra Mernis’ten Getir düğmesini tıklayın. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde kayıtlı olan bilgiler ekranda görünür. Eşiniz çalışıyor ya da çalışmıyor, eşinizden ayrıldınız vs. çocuklarınıza ilişkin ayarlamaları buradan yapabilirsiniz. Evli olanların evlilik cüzdanı bilgilerini de girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt işlemi yapılmaz. Bilgiler kaydedildikten sonra Mutemede Gönder düğmesine basılır. Buradan yetkili maaş mutemedinin KBS sistemine düşer. Onaylaması için ilgili maaş mutemedi ile iletişime geçiniz. Onaylanmayan bildirimler işleme alınmaz.

48. Maaş Bordroma nasıl ulaşabilirim?

657 sayılı kanuna tabi Kamu personelleri (Akademik, idari ve 4B sözleşmeli personel) için: www.turkiye.gov.tr sitesinden veya e devlet uygulaması üzerinden arama kısmına Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti yazarak ilgili modüle gidiniz. Açılan uygulamada ulaşmak istenilen bordroya ait yıl/ay bilgisini girip “sorgula” ve “görüntüle” dediğinizde bordronuz görüntülenecektir. Kurum onaylı bordro gerektiğinde aldığınız bordroyu Biriminiz Harcama Yetkilisi veya Gerçekleştirme Görevlisinin onayı ile aldığınız ilgili Kurumlara iletebilirsiniz.

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel statüsünde görev yapıyorsanız Maaş mutemedi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

49. Zorunlu bireysel emeklilik katılım, cayma, ara verme işlemleri nasıl yapılır?

Yeni göreve başlayan veya nakil gelen 657 sayılı kanuna tabi 45 yaş ve altındaki tüm Kamu personelinin (akademik, idari ve 4B sözleşmeli personel) bireysel emeklilik sistemine katılımı otomatik olarak yapılır.

Cayma ve ara verme işlemlerini Vakıfbank A.Ş. müşteri hizmetleri ile görüşebilirsiniz. Bu işlemleri yaptığınızda biriminize bilgi vermenize gerek yoktur. Kaydınız işleminizi takip eden aydan sonra maaş sisteminden otomatik silinecektir.

50. Kurumunuza atanmam durumunda ne zaman maaşımı alırım?

Maaş hakkı istihdam şekillerine farklılık göstermekle birlikte; yabancı uyruklu sözleşmeli personel çalışmasını takip eden ayın 15’inde, sözleşmeli ya da kadrolu akademik ve idari personel ise peşin olarak göreve başladığı tarihten sonraki ayın 15’inde anlaşmalı banka hesabı üzerinden maaşını alabilmektedir.

51. Kadro unvanım değiştiğinde bu durum maaşıma ne zaman yansır?

2914 sayılı Kanun’un 3/A maddesi gereğince akademik personelde unvan değişikliğini izleyen aybaşından itibaren, kadro unvan değişikliği 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesi kapsamında yapılmış ise atama tarihinden; 68/B kapsamında değil ise atama tarihini takip eden aybaşından itibaren yeni unvanın mali haklarının ödenmesi şeklindedir.

52. Çeşitli nedenlerle kurumdan ayrılışı uygun görülen personelin maaş iadesi nasıl olur?

Maaşını peşin olarak ayın 15’inde alan personele almış olduğu tam aylıktan çalıştığı günler çıkarılarak Borçlar Kanun’u gereğince hak etmediği kısım için de kanunu faiz uygulayarak kişi borcu oluşturulur ve banka hesabı üzerinden maaş iadesi yapılır.

53. Aylıksız izine ayrılmam durumunda kendim ve ailem sağlık hakkından faydalanabilir mi?

Aylıksız izne ayrılan personel tabi olduğu sigorta kanununa göre farklılık göstermekle birlikte 5510 sayılı Kanuna tabi ise bir kez 1 yıla kadar, 5534 sayılı Kanuna tabi ise süresiz olarak sağlık hakkından faydalanabilir.