Müzik Bilimleri Doktora Programı Dersleri

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü / Müzikoloji Ana Bilim Dalı
I. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
YMB601 Müzikte İleri Araştırma ve Yazma Teknikleri I (Advanced Research and Writing Techniques in Music I) Z 3 0 3 10
YMB603 Uluslararası Müzik Literatürü I (International Music Literature I) Z 3 0 3 10
xxxxxx Seçmeli Ders I (Elective Course I) S 3 0 3 5
xxxxxx Seçmeli Ders II (Elective Course II) S 3 0 3 5
TOPLAM 12 0 12 30
II. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
YMB602 Müzikte İleri Araştırma ve Yazma Teknikleri II (Advanced Research and Writing Techniques in Music II) Z 3 0 3 10
YMB604 Uluslararası Müzik Literatürü II (International Music Literature II) Z 3 0 3 10
xxxxxx Seçmeli Ders III (Elective Course III) S 3 0 3 5
xxxxxx Seçmeli Ders IV (Elective Course IV) S 3 0 3 5
TOPLAM 12 0 12 30
III. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
YMB605 Alan Semineri I (Field Seminar I) Z 3 0 3 10
YMB607 Seminer I (Seminar I) Z 2 0 0 10
xxxxxx Seçmeli Ders V (Elective Course V) S 3 0 3 5
xxxxxx Seçmeli Ders VI (Elective Course VI) S 3 0 3 5
TOPLAM 11 0 9 30
IV. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
YMB606 Alan Semineri II (Field Seminar II) Z 3 0 3 10
YMB608 Seminer II (Seminar II) Z 2 0 0 10
xxxxxx Seçmeli Ders VII (Elective Course VII) S 3 0 3 5
xxxxxx Seçmeli Ders VIII (Elective Course VIII) S 3 0 3 5
TOPLAM 11 0 9 30
V. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
YMB691 Uzmanlık Alan Dersi I (Specialization Field Course I) Z 1 0 0 10
YMB693 Tez Çalışması I (Thesis Study I) Z 3 0 0 20
TOPLAM 4 0 0 30
VI. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
YMB692 Uzmanlık Alan Dersi II (Specialization Field Course II) Z 1 0 0 10
YMB694 Tez Çalışması II (Thesis Study II) Z 3 0 0 20
TOPLAM 4 0 0 30
VII. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
YMB695 Uzmanlık Alan Dersi III (Specialization Field Course III) Z 1 0 0 10
YMB697 Tez Çalışması III (Thesis Study III) Z 3 0 0 20
TOPLAM 4 0 0 30
VIII. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
YMB696 Uzmanlık Alan Dersi IV (Specialization Field Course IV) Z 1 0 0 10
YMB698 Tez Çalışması IV (Thesis Study IV) Z 3 0 0 20
TOPLAM 4 0 0 30
SEÇMELİ DERSLER
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
YMB610 İnanç Müziği Etnolojisi (Faith Music Ethnology) S 3 0 3 5
YMB611 Sosyolojik Müzik Kuramları (Sociological Theories of Music) S 3 0 3 5
YMB612 Postmodernizm ve Sonrasında Müzik (Postmodernism and Subsequent Music) S 3 0 3 5
YMB613 Müzik ve Politika (Music and Politics) S 3 0 3 5
YMB614 Mehter Müziği (Mehter Music) S 3 0 3 5
YMB615 Makam Teorisi ve Anadolu Yerel Müzikleri (Makam Theory and Anatolian Local Music) S 3 0 3 5
YMB616 İleri Miks Teknikleri (Advanced Mixing Techniques) S 3 0 3 5
YMB617 İleri Mastering Teknikleri (Advanced Mastering Techniques) S 3 0 3 5
YMB618 Orta Çağ, Rönesans ve Barok Dönem Müzik Analizleri (Medieval, Renaissance and Baroque Period Music Analysis) S 3 0 3 5
YMB619 20. Yüzyıl Müziği (20th Century Music) S 3 0 3 5
YMB620 Elektroakustik Müzik I (Electroacoustic Music I) S 3 0 3 5
YMB621 Elektroakustik Müzik II (Electroacoustic Music II) S 3 0 3 5
YMB622 İleri Analiz I (Advanced Analysis I) S 3 0 3 5
YMB623 İleri Analiz II (Advanced Analysis II) S 3 0 3 5
YMB624 Türk Dünyası Âşıklık Geleneği (Âşıklık Tradition in Turkic World) S 3 0 3 5
YMB625 Eski Çalgılar İçin Yeni Müzik (New Music for Old Instruments) S 3 0 3 5
YMB626 Müzik ve Milliyetçilik (Music and Nationalism) S 3 0 3 5
YMB627 Görsel Alanda Ses ve Müzik: Bir Giriş (Sound and Music in Visual Space: An Introduction) S 3 0 3 5
YMB628 Makam-Terkip Kıyaslamaları (Maqam-Terkîb Comparisons) S 3 0 3 5
YMB629 Sanat ve Estetik (Art and Aesthetics) S 3 0 3 5
YMB631 Müzikte Stil Analizi (Style Analysis in Music) S 3 0 3 5
YMB635 Performans Araştırmalarına Giriş (Introduction to Performance Researches) S 3 0 3 5