Müzikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Dersleri

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü / Müzikoloji Ana Bilim Dalı
I. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
MZJ501 Müzikte Araştırma ve Yazma Teknikleri (Resarch and Writing Techniques in Music) Z 3 0 3 10
MZJ503 Müzikolojinin Temel Kavramları (Basic Concepts of Musicology) Z 3 0 3 10
xxxxxx Seçmeli Ders I (Elective Course I) S 3 0 3 5
xxxxxx Seçmeli Ders II (Elective Course II) S 3 0 3 5
TOPLAM 12 0 12 30
II. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
MZJ502 Müzikolojide Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Musicology) Z 3 0 3 10
MZJ504 Seminer (Seminar) Z 3 0 3 10
xxxxxx Seçmeli Ders III (Elective Course III) S 3 0 3 5
xxxxxx Seçmeli Ders IV (Elective Course IV) S 3 0 3 5
TOPLAM 12 0 12 30
III. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
MZJ509 Uzmanlık Alan Dersi I (Specialization Field Course I) Z 1 0 0 10
MZJ507 Tez Çalışması I (Thesis Study I) Z 3 0 0 20
TOPLAM 4 0 0 30
IV. YARIYIL
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
MZJ508 Uzmanlık Alan Dersi II (Specialization Field Course II) Z 1 0 0 10
MZJ506 Tez Çalışması II (Thesis Study II) Z 3 0 0 20
TOPLAM 4 0 0 30
MÜZİKOLOJİ SEÇMELİ DERSLER
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
MZJ510 Müzik ve Mitoloji (Music and Mythology) S 3 0 3 5
MZJ511 Müziğin Toplumsal Tarihi (Social History of Music) S 3 0 3 5
MZJ512 Sahne, Sektör, Toplum (Scene, Sector, Society) S 3 0 3 5
MZJ513 Duysal Tasarımın Temel Kavramları (Basic Concepts of Aural Design) S 3 0 3 5
MZJ514 Film Müziği: Teknik ve Estetik (Film Music: Techniques and Aesthetic) S 3 0 3 5
MZJ515 Anadolu Âşıklık Geleneği (Anatolian Âşıklık Tradition) S 3 0 3 5
MZJ516 Müzikte Oryantalizm (Orientalism in Music) S 3 0 3 5
MZJ517 Ritüel, Şenlik ve Festivaller (Ritual, Carnival and Festivals) S 3 0 3 5
MZJ518 Sanat Felsefesi (Philosophy of Art) S 3 0 3 5
MZJ519 Müzikte Kültürel Koruma Uygulamaları ve Politikaları (Cultural Protection Practices and Policies in Music) S 3 0 3 5
MZJ521 Göç ve Müzik (Immigration and Music) S 3 0 3 5
MZJ523 Çalgı Bilimi (Organology) S 3 0 3 5