Dr. Öğr. Üyesi Ebru ATICI
MYO UZEM Temsilcisi
Öğr. Gör. Eren BEKTAŞ
MYO UZEM Temsilcisi