Kurul Üyeleri

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Unvanı | Adı Soyadı Görevi
Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Haluk Doğan GÜNEŞ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ATICI El Sanatları Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. N. Gökay BAZ Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı