Akademik Kadro

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

El Sanatları Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ATICI

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ATICI

El Sanatları Bölüm Başkanı, El Sanatları Bölümü, Geleneksel El Sanatları Programı

Öğr. Gör. Müzeyyen BİLGİÇ

El Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı, Geleneksel El Sanatları Programı
Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü, El Sanatları Bölümü, Geleneksel El Sanatları Programı

Öğr. Gör. Betül KAYHAN

El Sanatları Bölümü, Geleneksel El Sanatları Programı

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Öğr. Gör. N. Gökay BAZ

Öğr. Gör. N. Gökay BAZ

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı
Haluk Doğan Güneş

Öğr. Gör. Haluk Doğan GÜNEŞ

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkan Yardımcısı, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı

Öğr. Gör. Eren BEKTAŞ

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı