Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyeleri

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
El Sanatları Bölümü
Unvanı | Adı Soyadı Görevi
Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA Başkan
Öğr. Gör. Müzeyyen BİLGİÇ Üye
Öğr. Gör. Betül KAYHAN Üye
Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Unvanı | Adı Soyadı Görevi
Öğr. Gör. Nuri Gökay BAZ Başkan
Öğr. Gör. Haluk Doğan GÜNEŞ Üye
Öğr. Gör. Eren BEKTAŞ Üye