Yönetim Kurulu Üyeleri

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Unvanı | Adı Soyadı Görevi
Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Haluk Doğan GÜNEŞ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Doç. Ebru ÇATALKAYA GÖK Üye
Doç. Dr. Hasan DELEN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ATICI Üye