Dr. Öğr. Üyesi Ebru ATICI
Bologna Meslek Yüksekokulu Temsilcisi


Öğr. Gör. Müzeyyen BİLGİÇ
Bologna Birim Temsilcisi
(Geleneksel El Sanatları Programı)
Bölüm AKTS (ECTS) Koordinatörü
Öğr. Gör. Haluk Doğan GÜNEŞ
Bologna Birim Temsilcisi
(Radyo ve Televizyon Programcılığı)
Bölüm AKTS (ECTS) Koordinatörü