Kalite Hedefimiz

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi mensupları ile kampüs dışı kullanıcıların da geniş katılımının sağlandığı bir organizasyon kültürünü teşvik ederek, fiziksel ve sanal kütüphane alanlarına yatırım yapmak, Üniversitenin bilimsel hafızasını oluşturacak kurumsal arşiv çalışmalarını desteklemek ve gereksinim duyulan her tür bilgiyi kullanıcıya; doğru, güvenilir ve hızlı bir şekilde sunmaktır.