Misyonumuz

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu misyon ve vizyon doğrultusunda, geniş bir araştırma kültürü benimseyerek, öngördüğü evrensel değerler ölçeğinde, günümüzde ve gelecekte sunulan araştırma, eğitim ve öğretim hizmetlerinde, hedeflerine ulaşma yolunda, gereksinim duyulan her tür basılı ve elektronik bilgi kaynağını sağlamak, organize etmek ve hizmete sunmaktır.

Vizyonumuz

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin eğitim ve öğretim programını desteklemek; yenilikçi hizmetler ve stratejik ortaklılar tarafından güçlendirilen, göze çarpan bir koleksiyon oluşturmak; kurumsal değerlerini ulusal ve uluslararası toplumla paylaşarak, bilimsel ve entelektüel gelişime katkıda bulunan bir merkez yaratmaktır.