Scopus

Bibliyometrik Atıf Veri Tabanları
Scopus Logo

Scopus, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Bilimsel araştırmaların etkin ve verimli bir şekilde takip edilmesi hedeflenmektedir. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında tüm dünyadan 5000’in üzerinde yayıncının 18.500’ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70’i 1996 yılından beri yayınlanmış özetler, oldukça geniş ve kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.

Scopus’ta;

 Tam metinli kaynaklara Kütüphanemizin erişimi varsa Scopus içerisinden bulduğunuz kayıtların tam metinlerine tek bir tıkla bağlantı kurabilir,

 Araştırmacıların değerlendirilmesi ve bilimsel araştırmaların sorguları için atıf analizi gerçekleştirebilir,

 Araştırmacıların kurumlarını ve bilimsel kayıtlarını takip edebilir,

 Kurumların bilimsel çıktılarını ve bilimsel eğilimlerini gözlemleyebilir,

 Dergi analizi aracı sayesinde SNIP ve SJR verilerini kullanarak hangi bilimsel dergide yayın yapacağınızı belirleyebilir,

 Kendi alanlarınızdaki en çok atıf alan makaleyi görüntüleyebilir,

 Hakemli dergilerde yayınlamış olduğunuz makalelerin performans analizlerini ve yazar analizlerini yapabilir,

 Kendi alanlarınızdaki araştırmacıları görüntüleyebilir ve kimlerle ortak çalışmalar yapabileceğini araştırabilirsiniz.