Kütüphane Kullanım Kuralları

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphaneye su haricinde içecek ve yiyecek ile girilemez.

 Kütüphane içerisinde sigara içilemez.

 Kütüphane binası içinde cep telefonu kullanılamaz.

 Kullanıcılar, sesli ve sessiz çalışma alanları için belirlenmiş olan kurallara uyarlar.

 Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Yönetimi sorumlu değildir.

 Kullanıcılar kütüphane bilgi kaynaklarından yararlanırken, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”na uymakla yükümlüdür. Ulusal ve uluslararası kanunlarda korunan fikri mülkiyet ve diğer haklara ilişkin ihlallerden kullanıcılar münferiden sorumludur.

 Danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, atlas vb.), ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları, yazma ve nadir basma eserler ile birimlerce belirlenen diğer eserler kütüphane dışına ödünç verilemez.

 Elektronik kaynakların (veri tabanları, e-kitap vb.) kullanımıyla ilgili gerekli bilgilendirme ve yönlendirme, Üniversite’de yürütülen bilimsel kamu hizmetinin gerekleri gözetilerek, yapılan lisans anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

 Üyeler, kütüphaneye ait bilgi kaynaklarını kütüphane otomasyon programı üzerinden işlem yapmadan kütüphane dışına çıkaramazlar. Aksi durumda haklarında disiplin işlemleri yapılır. Üye olmayan kullanıcılar için hukuki işlem başlatılır.

 Üyeler e-posta adreslerini güncel tutmakla yükümlüdürler. Kullanıcının e-posta değişikliğini bildirmemesi halinde mevcut e-postasına yapılan her türlü bildirim geçerli sayılır.

 Kullanıcılar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesinde yer alan genel kuralların yanında, Daire Başkanlığı tarafından belirlenen kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdür.