Web of Science

Bibliyometrik Atıf Veri Tabanı
Web of Science Logo

Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan oluşturulan, çoklu disiplinde, yüksek kalitede araştırma bilgisini sağlayan, konu ve atıf veri tabanıdır.

 200 farklı kategoride bilimsel araştırma alanı sunmaktadır.

 Kapsamında Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index bulunmaktadır.

Kapsam

 Science Citation Index Expanded : 6500’den fazla dergi,

 Social Science Citation Index : 1800’den fazla dergi,

 Arts&Humanities Citation Index : 1150’den fazla dergi,

olmak üzere Web of Science veri tabanı, toplam 9400’ün üzerinde dergiyi indekslemektedir.

Konular

Science Citation Index – Expanded : Astronomi, Bilgisayar, Botanik, Biyokimya, Biyoloji, Biyoteknoloji, Fizik, Zooloji, Eczacılık, Kimya, Malzeme Bilimi, Matematik, Tarım, Tıp (Nöroloji, Pediatri, Psikiyatri, Onkoloji, Pediatri, Hematoloji, Psikiyatri, Cerrahi), Veterinerlik.

Social Science Citation Index : Antropoloji, Dil Bilimleri, Bilgi Bilim ve Kütüphanecilik, Endüstriyel İlişkiler, Felsefe, Halk Sağlığı, Hukuk, Kadın Çalışmaları, Madde Bağımlılığı, Psikiyatri, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Sosyal Çalışmalar ve Sorunlar, Sosyoloji, Şehirleşme, Tarih.

Arts & Humanities Citation Index : Arkeoloji, Mimarlık,Sanat (Edebiyat, Müzik, Tiyatro), Dil Bilimleri, Felsefe, Din, Tarih.

Ayrıntılı Bilgi:

Yardımcı Dokümanlar: