Ödünç-İade İşlemleri

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane bilgi kaynakları, aşağıda belirtilen kurallara göre üyelere ödünç verilir:

 Ödünç ve iade işlemleri görevli personel tarafından yapılır.

 Kütüphane bilgi kaynaklarını ödünç alan kişi, bunları özenle kullanmak ve ödünç verme süresi sonuna kadar iade etmekle yükümlüdür.

 Üyeler bilgi kaynaklarını ödünç alırken, Üniversite kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar.

 Başka bir üyenin kimlik kartıyla ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.

 Üyeler, kendi kullanıcı hesapları ile otomasyon programı üzerinden ayırtma işlemi yapabilir.

 Ayırtma işlemi 3 gün geçerlidir, bu süre içinde ödünç alınmaması halinde sona erer.

 Otomasyon programı üzerinden süre uzatma işlemi, iade tarihine 5 gün kala yapılmaya başlanır. İade tarihi geçmiş kitaplar ve başka bir üye tarafından ayırtılmış bilgi kaynaklarının süresi uzatılamaz.

 Ayırtılmış bilgi kaynaklarının son iade gününün mesai saati sonrası zaman diliminde, iade işlemini gerçekleştirecek görevli bulunmaması nedeniyle teslim edilememesi durumunda, takip eden iş günü içerisinde iade işleminin gerçekleşmesi şartıyla gecikme cezası uygulanmaz.

 Üzerinde gecikmiş kütüphane bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bunu iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bir bilgi kaynağı ödünç alamaz veya süre uzatma işlemi yapamaz.

 Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınmış bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir. Üye, istenen bilgi kaynağını en geç 3 gün içinde kütüphaneye teslim etmelidir. Belirtilen süre sonunda iade etmeyen üyelerin ödünç alma hakkı, 1 ay süre ile dondurulur.

 Kullanıcılar tarafından çok kullanılan kitaplar kullanıcıların isteği veya Daire Başkanlığının kararıyla rezerv kitaplar bölümüne konulur. Bu kitaplar iki saat süreyle kütüphane içinde ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre iki saat daha uzatılabilir.

 Üniversite akademik personeli; 30 gün süreyle 5 kitap, 15 gün süreyle 3 görsel-işitsel materyal ödünç alabilir. Ödünç alınan kitap ve görsel-işitsel materyallerin süresi başka kullanıcı tarafından rezerv edilmediği sürece en fazla iki defa uzatılabilir.

 Ön lisans, lisans ile yüksek lisans öğrencileri; 20 gün süreyle 3 kitap, 10 gün süreyle 2 görsel-işitsel materyal, Üniversite idari personeli; 15 gün süreyle 2 kitap ve 10 gün süreyle 2 görsel-işitsel materyal ödünç alabilir. Ödünç alınan kitap ve görsel-işitsel materyallerin süresi başka kullanıcı tarafından rezerv edilmediği sürece en fazla iki defa uzatılabilir.

 Üyelere, Kütüphane Otomasyon Sistemi tarafından, ödünç aldığı bilgi kaynaklarının iade tarihine 3 gün kala, otomatik olarak uyarı e-postası gönderilir. Ancak kütüphaneden ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi üyeye aittir. Gönderilen e-postaların üyeye ulaşmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için neden olarak kabul edilmez.

 Kütüphane üyesi olmayan kullanıcılar, bilgi kaynaklarını ödünç alamazlar; ancak kütüphane içerisinde faydalanabilirler.

 Üniversitede görevli akademik personel, kütüphaneler arası işbirliği (ILL) çerçevesinde diğer üniversite kütüphanelerinden Daire Başkanlığı aracılığıyla en fazla 3 kitap talebinde bulunabilirler. İlgili kitapların getirilmesi için gerekli olan posta ve sair ücretler talep eden akademik personel tarafından karşılanır.