01/11/2021 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Nihai Sonuç Açıklama

Üniversitemiz 01/11/2021 tarihinde ilan edilen ve yerleşmeye hak kazanan Asil adayların www.mgu.edu.tr adresinden ilanından itibaren aşağıdaki belirtilen tarihlerde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Nihai Sonuç Açıklama İçin Tıklayınız…

ASİL OLARAK YERLEŞTİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi ( Dilekçe için tıklayınız )

2- Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastanelerinden alınmış)

3- Fotoğraf (1 Adet)

4- Atama başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu ( Form için tıklayınız )

Not: Adayların Mezuniyet evrakları ve/veya tecrübeye dair belgelerinin asıllarını belge tesliminde yanında bulundurmaları gerekmektedir.

EVRAK TESLİM TARİHLERİ:

30 Kasım 2021 – 14 Aralık 2021 tarihleri arasında belge teslimi yapmaları gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLAN OLUNUR.

Nihai Sonuç
Açıklaması

Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi

Atama Başvuru, Taahhüt Ve Bilgi Formu