04.04.2023 Erasmus+ İngilizce Sınav Sonuçları

2023-2024 Akademik Yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (2022 Sözleşme Dönemi 2022-1-TR01-KA131-HED-000054149) ve 2022-2023 (2021-1-TR01-KA131-HED-000003370) Eğitim Öğretim Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuruları kapsamında 04 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen İngilizce sınavı sonuçlarına aşağıdaki butona tıklayarak ulaşılabilir.

● Mazeretsiz olarak dil sınavına girmeyen öğrencilerimizin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

● Adayların, Erasmus+ İngilizce sınavdan başarılı olabilmeleri için sınav baraj puanı: 100 tam puan üzerinden en az 50 puandır. 50 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak ve seçim ve yerleştirme sürecine dâhil edilmeyecektir.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği tercih yerleştirme ve hibe sonuçları ayrıca duyurulacaktır.