Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
2019-2020 Güz Yarıyılı Yılı Çift Anadal Programı Duyurusu

 Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 2019–2020 Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı başvurularında aranan şartlar ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

   A – ŞARTLAR

1- Öğrenci çift anadal diploma programına kendi anadal diploma programının yalnız üçüncü veya beşinci yarıyıllarının başında, ilan edilen süreler içerisinde başvurabilir.

2- Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler, çift anadal diploma programına başvurabilirler.

3- Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler de sahip oldukları aynı türdeki taban puanının çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmaması koşuluyla çift anadal diploma programına başvurabilirler.

4- Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

5- Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerde, ÇAP’a öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

6- Kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenir.

B – GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi

2- Öğrenci Belgesi

3- Not belgesi (onaylı transkript).

4- Kayıtlı olduğu programın ilgili sınıfındaki başarı sıralamasını gösteren onaylı belge.

5- Anadal programına kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS sonuç belgesi.

6– Anadal müfredatındaki derslerin içerikleri.

7- Bölümlere yapılan başvurular için adayın başvurduğu alana yönelik ilgisini ortaya koyan portfolyo çalışması vb. dokümanlar