2019-2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü
Misafir (Özel) Öğrenci Başvuru Tarihleri

16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında başvurulmak istenen Anabilim Dalına şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

Mezuniyet Belgesi,

Not Döküm Belgesi,

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2 Adet Vesikalık Fotoğraf