T.C.
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
2019-2020 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvurularına İlişkin Duyuru

Üniversitemizin Değerli Akademik Personeli,

2019 Erasmus+ Dönemi için (31 Mayıs 2022’ye kadar gidiş ve dönüşler tamamlanacak) Personel “Ders Verme (Teaching Mobility) 02 Kasım-22 Kasım 2021 tarihleri arasında Dış İlişkiler Ofisine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme ulusal öncelikler göz önünde bulundurularak aşağıdaki esaslar ve Üniversitemiz puan kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Buna göre;

Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele,

Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,

Daha önce ders verme hareketliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.

Hareketlilik faaliyetinin daha sağlıklı ve sistematik yürütülebilmesi amacıyla, Ulusal Ajans ve Değerlendirme Kurulu üyeleri ile istişarede bulunularak, Ulusal öncelikler sabit kalmak üzere, ders verme/eğitim alma hareketliliği başvurularının değerlendirilmesinde üniversitemiz için oluşturulan ve aşağıda belirtilen puanlama sistemi kullanılacaktır. Bu şekilde hareketlilik gerçekleştirilen ülkeler ve akademik ve idari birimler arasında dengeyi sağlamak ve ayrıca gelen – giden öğrenci sayısını arttırmak amaçlanmıştır. Başvuru değerlendirmesinde her akademik yıl için, üniversitemize ait yapılmakta olan istatistikler, bundan böyle puan haline dönüştürülerek, ders verme hareketliliği hareketliliği başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ SEÇİM KRİTERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları:

1-Üniversitemizde öğretim elemanı olması,

2- Üniversiteler arası anlaşmanın olması (İkili Anlaşmalar Listesi),

3- Yabancı Dil Sınavından en az 55 almış olmak (YDS, YÖKDİL)

4- Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (En az ardışık 2 iş günü en fazla 5 gün (yol hariç) ve en az 8 saatlik öğretim programı olarak düzenlenmesi gerekmektedir)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1- Başvuru Formu (Tıklayınız)

2- Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL)

3- Davet Mektubu (Son başvuru tarihine kadar e-mail olarak da kabul edilecektir | erasmus@mgu.edu.tr)

4- Teaching Programme (Öğretim Programı) (Tıklayınız): Seçilen adaylar yurt dışına gitmeden önce gidilecek üniversite/fakülte tarafından onaylanmış ‘Öğretim Programı’nı üniversitemiz Erasmus Ofisine teslim etmek zorundadır (Karşı üniversite iletişim adreslerine ikili anlaşmalar listesinden ulaşılabilir).

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İKİLİ ANLAŞMALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Engelli ve Gazi Personel ile Şehit ve Gazi Yakını Personel için ayrıntılı bilgi ve ek hibe ayrıntıları için Değerlendirme Kriterleri ve Erasmus El Kitabına bakınız.

© 2021 – Erasmus +

Duyuru Metninde Geçen Tüm Ek Belgeler:

ERASMUS Personel Hareketliliği Başvuru Formu

ERASMUS Eğitim Verme Hareketliliği Seçim Kriterleri

ERASMUS El Kitabı

ERASMUS Personel Hareketliliği Ders Verme Anlaşması

Ders Verme Hareketliliği İkili Anlaşmalar