T.C.
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
2019-2020, 2020-2021 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Başvurularına İlişkin Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 09.09.2021

Üniversitemizin Değerli Akademik ve İdari Personeli,

2019 Erasmus+ Dönemi için (Mayıs 2022’ye kadar gidiş ve dönüşler tamamlanacak) Personel “Eğitim Alma (Staff Training) faaliyetinden yararlanmak isteyen Üniversitemiz personelinin başvuruları 13 Eylül 2021-01 Ekim 2021 tarihleri arasında Dış İlişkiler Ofisine şahsen yapılması gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme ulusal öncelikler göz önünde bulundurularak aşağıdaki esaslar ve Üniversitemiz puan kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Buna göre;

Daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele,

Daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,

Daha önce eğitim alma hareketliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.

Erasmus+ el kitabının II.4.3.2 maddesi gereği Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.

Hareketlilik faaliyetinin daha sağlıklı ve sistematik yürütülebilmesi amacıyla, Ulusal Ajans ve Değerlendirme Kurulu üyeleri ile istişarede bulunularak, Ulusal öncelikler sabit kalmak üzere, eğitim alma hareketliliği başvurularının değerlendirilmesinde üniversitemiz için oluşturulan ve aşağıda belirtilen puanlama sistemi kullanılacaktır. Bu şekilde hareketlilik gerçekleştirilen ülkeler ve akademik ve idari birimler arasında dengeyi sağlamak ve ayrıca gelen – giden personel sayısını arttırmak amaçlanmıştır. Başvuru değerlendirmesinde her akademik yıl için, üniversitemize ait yapılmakta olan istatistikler, bundan böyle puan haline dönüştürülerek, eğitim alma hareketliliği başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ için TIKLAYINIZ

HİBE VE SEYAHAT GİDERİ HESAPLAMALARI için TIKLAYINIZ

Erasmus El Kitabı için TIKLAYINIZ

EĞİTİM ALMA HAREKELİLİĞİ
Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları

1- Üniversitemiz öğretim elemanı veya idari personeli olmak,

2- Yabancı Dil Sınavından akademik personel için en az 55, idari personel için en az 50 almış olmak (YDS, YÖKDİL veya TOEFL)

3- Davet Mektubu (Son başvuru tarihine kadar e-mail olarak da kabul edilecektir)

4- Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir eğitim programının (training programme) olması (Eğitim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir).

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

2- Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL veya TOEFL)

3- Training Programme (Eğitim Programı) (Tıklayınız): Seçilen adaylar yurt dışına gitmeden önce gidilecek üniversite/fakülte/işletme tarafından onaylanmış ‘Eğitim Programı’nı üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisine teslim etmek zorundadırlar.(En az ardışık 2 iş günü en fazla 5 gün (yol hariç) ve en az 8 saatlik öğretim programı olarak düzenlenmesi gerekmektedir)

İKİLİ ANLAŞMALAR için TIKLAYINIZ (Eğitim Alma hareketliliği için yükseköğretim kurumu dışında işletmeler için ikili anlaşma şartı aranmamaktadır. İşletme olarak başvuracak adayların varsa işletme önerilerini Dış İlişkiler Ofisi ile iletişime geçerek bildirmeleri gerekmektedir).

Not: Engelli ve Gazi Personel ile Şehit ve Gazi Yakını Personel için ayrıntılı bilgi ve ek hibe ayrıntıları için Değerlendirme Kriterleri ve Erasmus El Kitabına bakınız.

Mail Adresi: erasmus@mgu.edu.tr