2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı
Türkiye Bursları Kapsamında Üniversitemizin Lisansüstü
Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları 09 Kasım-15 Aralık 2020 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (17.00), Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden çevrimiçi ya da dilenirse, yine aynı tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yüz yüze gerçekleştirilecektir. Anılan tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Çevrimiçi kayıtları yukarıda belirtilen tarih aralığında https://obs.mgu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx linki üzerinden gerçekleştirilecektir.
* Belgelerde bir uyuşmazlık ya da eksiklik tespit edilmesi halinde, öğrenci bütün haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

BAŞVURU KABUL İŞLEMLERİ VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde çevrimiçi kayıtta verilen adresten, yüz yüze kayıtta Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmek zorundadır. Eksik evrakı olan adayların kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

1-) Yüksek Lisans programlarına kayıt için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programlarına başvuru için yüksek lisans diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin onaylı sureti. (1 adet)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (1 adet)

Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak suretiyle eğitim kabulleri sağlanabilecektir.

2-) Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin onaylı sureti. (1 adet)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır. (1 adet)

3-) Adayın kolaylıkla tanınmasına elverişli 1 adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm.) (Son 6 ay içinde çekilmiş olmak kaydıyla)

4-) Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi.

5-) Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesinin aslı veya onaylı sureti.