Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı
ERASMUS+

COVID-19 salgınının seyrine göre, Erasmus+ programının çevrimiçi başlaması, devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun kabul edilmiştir. Ancak hareketliliğin başlama ve sonlanma biçimlerini, bunun yanı sıra hareketliliğin hibelendirme biçimini COVID-19 salgınının seyri belirleyecektir. Buna göre, hareketliliğin başlama ve sonlanma, yanı sıra hibelendirme biçimleriyle ilgili olarak Türkiye Ulusal Ajans Erasmus+ Program Koordinatörlüğü tarafından uygun görülmüş olan ihtimaller aşağıdaki gibidir:

a. Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.

b. Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireysel destek hibesi verilmez. Ancak hareketliliğin fiziksel olarak tamamlanacağı düşüncesiyle katılımcı tarafından yapılan harcamalar 3.a maddesinin II. bendine göre karşılanır.

c. Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir. 3.c’deki kurallara göre hibe verilir.

d. Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

e. Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede alınır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

f. Kurumsal destek hibesi: ister karma, ister tamamen çevrimiçi hareketlilik olsun yükseköğretim kurumu kurumsal destek hibesi alır.

Türkiye Ulusal Ajans Erasmus+ Program Koordinatörlüğü ve YÖK Başkanlığından gelen bildirime uygun olarak, Üniversitemiz için 2020-2021 dönemini kapsayan Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği duyurusu ve ayrıntıları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

 

Detaylı bilgi için: DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ

ERASMUS+ ÖĞRENCİ-ÖĞRENİM VE ERASMUS+ STAJ BAŞVURULARI