2020 Yılı Norm Kadro Planlaması

2 Kasım 2018 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca birim talepleri doğrultusunda Üniversitemiz Senatosu’nun 24/12/2019 tarih ve 2019/69 sayılı Kararı ile kabul edilen 2020 yılı norm kadro planlaması söz konusu Yönetmelik’in 4/8 maddesi uyarınca yayınlanmaktadır.

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI NORM KADRO PLANLAMASI
BİRİM BÖLÜM Üniversitemiz Senatosu Tarafından Uygun Görülen
Profesör Doçent Dr.Öğr. Üyesi Öğr.Gör Birim Toplam
MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
MÜZİK TEKNOLOJİLERİ   1 1 1 3
MÜZİK TEORİSİ   1 1 1 3
MÜZİKOLOJİ     1   1
ÇALGI TEKNOLOJİSİ   1 2 1 4
MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜZİK EĞİTİMİ   1 1 2 4
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ     2 2 4
EĞİTİM BİLİMLERİ     1   1
İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ
SES EĞİTİMİ 1 1 4 3 9
ÇALGI EĞİTİMİ 1 2 6 8 17
KOMPOZİSYON VE ŞEFLİK 1 1 1 1 4
REKTÖRLÜK         3 3
NOT:

1 – 2020 yılı Norm Kadro Planlama Tablosundaki unvanlar ihtiyaçlar ve öncelikli olanlar dikkate alınacak olup, ihtiyaç tablosunda yer alan her kadro ilan edilmeyebilecektir.
2 – 2020 yılına ait Norm planlamasında ihtiyaç duyulan kadrolar,yürürlükteki mevzuat ve bütçe kanunları uyarınca Üniversitemize verilen atama izinleri sayısı doğrultusunda yapılacaktır.
3 – Norm kadro planlamalarındaki kadrolar gerekli kurullardan izin alınmadıkça değerlendirmeye alınmayacaktır.