2021-2022 Akademik Dönemi İçin Lisans Alanında Çevre Bilimleri
ve Gıda Teknolojisi Üzerine; Yüksek Lisans Alanında İse
Tarım Ekonomisi ve Çevre Bilimleri Üzerine Burslar

İkili kültürel anlaşmalar kapsamında Vietnam ve Hong Kong tarafınca Hükümetimiz emrine burslar tahsis edilmiştir. Vietnam Thai Nguyen Üniversitesi tarafından. 2021-2022 akademik dönemi için lisans alanında çevre bilimleri ve gıda teknolojisi üzerine; yüksek lisans alanında ise tarım ekonomisi ve çevre bilimleri üzerine burslar verilmektedir.

Hong Kong Baptist Üniversitesince ise “International Postgraduate Scholarships (IPS)” bursu kapsamında 1 yıl süreli yüksek lisans eğitimi imkânı sağlanmaktadır. Burslar muhasebe, insan kaynakları, finans, ekonomi, yönetim, veri analizi alanlarında verilmektedir.

Bahse konu burslara dair diğer detaylar T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ nün “http://abdigm.meb.gov.tr/www/yabanci-hukumet-ozcl-burslari/icerik/78” adresinde ilan edilmiştir.