2021 Yılı Norm Kadro Planlaması

 

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinin 8. fıkrası gereğince, Üniversitemiz birimlerinde eğitim ve öğretime başlanması ve eğitimin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari yeterlilik şartları ve yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınarak 29.12.2020 tarih ve 2020/68 sayılı Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen 2021 yılı norm kadro planlaması aşağıdaki belirtilen şekildedir.