2022-2023 Akademik Yılı ERASMUS+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Yabancı Dil Sınavı Sonuçları

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuruları kapsamında 17 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen İngilizce sınavı sonuçlarına ekteki listeden ulaşılabilir.

Listede adı olmayan ve mazeretsiz olarak dil sınavına girmeyen öğrencilerimizin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği tercih yerleştirme ve hibe sonuçları ayrıca duyurulacaktır.

Ek Belge:

Ek1
2022-2023 Akademik Yılı ERASMUS+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Yabancı Dil Sınavı Sonuçları