2023 (01.01.2023 – 31.12.2023 Değerlendirmesi) Yılı
Akademik Teşvik Ödeneği Başvuruları Değerlendirme Sonuçları

2023 yılı Akademik Teşvik Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının kurumsal elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

Üniversitemiz Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Değerlendirme Takvimine göre değerlendirme sonuçlarına itirazlar 29 Ocak 2024 – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna aşağıda yer alan dilekçe ile yazılı olarak yapılabilecek olup sonradan yapılacak itiraz başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Komisyon gerekçesinde bildirilen eksikliklerin yine aynı itiraz dilekçesi ile eksik belgeler eklenerek tamamlanması gerekmektedir.