2023 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuruları
Nihai Değerlendirme Sonuçları

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında Akademik Teşvik Ödeneği için başvuruda bulunan öğretim elemanlarımızın başvuruları, itiraz süresinde verilen itiraz dilekçelerine istinaden Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilmiş olup, değerlendirme sonucu belirlenen nihai puanlama öğretim elemanlarımızın kurumsal e-posta adresine elektronik olarak gönderilerek duyurulmuştur.