2024-2025 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği
Başvuru Sonuçları

(2022- 2023 Sözleşme Dönemi 2023-1-Tr01-Ka131-Hed-000120481-2022-1-Tr01- Ka131-Hed- 000054149)

19.02.2024-08.03.2024 tarihleri arasında https://turnaportal.ua.gov.tr/ üzerinden başvuruları tamamlanmış olan Erasmus+ Staj Öğrenim hareketliliği sonuçlarına EKLİ listeden ulaşılabilir. Listeye aşağıda yer alan “Ek Belgeler” kısmından ulaşabilirsiniz. Yerleştirme ile detaylar ve genel bilgiler için Erasmus Staj Bilgilendirme Sonuç Belgesi incelenebilir.

Belgeye aşağıda yer alan “Ek Belgeler” kısmından ulaşabilirsiniz.

HİBE DURUMU

Üniversitemize tahsis edilmiş olan toplam hibe miktarına göre maksimum 3 ay süre ile olmak üzere 8 öğrencimiz Erasmus+ Staj faaliyeti için hibe almaya hak kazanmıştır.

Asil olarak hibeli olan öğrencilerimizden vazgeçenler olduğunda; yedek listedeki öğrencilerimize hibe sırası gelebilecektir. Erasmus+ Staj programından hibesiz olarak yararlanmak da mümkündür.

Erasmus+ Staj kapsamında hibe almaya hak kazanan öğrencilerin nihai kararlarını 30.06.2024 tarihine kadar MGU Dış İlişkiler Ofisi’ne bildirmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra programdan vazgeçen öğrencilerin bir sonraki başvurularında -10 puan kesinti yapılacaktır. Hibe almaya hak kazanan öğrencilerin yine bu tarihe kadar staj yapılacak kurumdan alınacak olan bir kabul mektubu sunmaları beklenmektedir.

Hibesiz olarak (Sıfır Hibe) Erasmus programından yararlanmak mümkündür. Herhangi bir tercihine yerleşmiş ancak hibe hakkı kazanamayan öğrenciler, hibe almadan da programdan yararlanabilirler.

  • Staj faaliyeti kapsamında gitmeden önce teslim edilmesi gereken belgeler:

1. Kabul Mektubu ( karşı üniversiteden alınacaktır)
2. Staj hareketliliği için Öğrenim Anlaşması- Before the Mobility
3. Hibe Sözleşmesi (Ziraat Bankası Oran Şubesi’nden EURO IBAN hesabı açtırılmalıdır)
4. Kaza Sağlık ve Mesuliyet Sigortaları
5. Vize

  • Staj faaliyeti kapsamında döndükten sonra teslim edilmesi gereken belgeler:

1. Katılım sertifikası

2. Staj hareketliliği için Staj Hareketlilik Anlaşması-After the Mobility
3. Yurda giriş-çıkış belgesi
4. European Participant Survey

Programa seçilen öğrenciler için bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Detaylar aşağıda yer almaktadır. Seçilen öğrenciler için toplantıya katılım zorunludur.

Bilgilendirme Toplantısı:
Toplantı Yeri:
  • MGÜ Rektörlük Zemin Kat Toplantı Salonu
Toplantı Gün ve Saati:
  • 17.04.2024, 14:00