30/12/2022 MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ MÜZİK TEORİSİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANI SINAV SONUÇLARI

YERLEŞTİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi ( Dilekçe için tıklayınız… )

2- Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48. maddesi gereği devlet memuru olarak devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını gösterir)

3- Fotoğraf (1 Adet)

Not : Adayların Mezuniyet evrakları ve/veya tecrübeye dair belgelerinin asıllarını belge tesliminde yanında bulundurmaları gerekmektedir.

EVRAK TESLİM TARİHLERİ:

1 Şubat 2023 – 08 Şubat 2023 tarihleri arasında belge teslimi yapmaları gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.