31/07/2023 Tarihli Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Alım İlanı
Nihai Sonuçları

Nihai Sonuç İçin Tıklayınız…

YERLEŞTİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi ( Dilekçe için tıklayınız… )

2- Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48. maddesi gereği devlet memuru olarak devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını gösterir)

3- Fotoğraf (1 Adet)

Not : Adayların Mezuniyet evrakları ve/veya tecrübeye dair belgelerinin asıllarını belge tesliminde yanında bulundurmaları gerekmektedir.

EVRAK TESLİM TARİHLERİ:

31.08.2023-08.09.2023 tarihleri arasında belge teslimi yapmaları gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.